logo
Kent yaşamının dar ve zorlu alanlarını rahat, nefes alınan projeler ile değerli insanlarımız için yaşanır kılar.
Konut, otel, alışveriş merkezi ve yaşamın her karesinde yer alan mekanları tasarlıyor ve üretiyoruz.

DEPREME KARŞI KESİN ÇÖZÜM

KENTSEL DÖNÜŞÜM

0
Proje Teslim Edildi

KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE

Eski Binaları Sağlam ve Modern Hale Getiriyoruz

Kentsel dönüşüm kararıyla afet riskli yapıların yenilenmesinde hakkında kanuna bağlı olarak, afet riski barındıran binalarınızı en hızlı şekilde yenileyip hak sahiplerine teslim ediyoruz.

Kentsel Dönüşüm Proje Örneğimiz

Yeşilköy’de tamamlamış olduğumuz kentsel dönüşüm projemiz Yeşilköy Nur Konakları’nı incelemek için tıklayın.

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm ile afet riskli yapıların yenilenmesinde hakkında kanuna bağlı olarak, afet riski barındıran alanlar tespit edilir ve yaşanabilir hale getirilir.

Yönetmelik, yapının ekonomik ömrü sona ermişse veya depremde yıkılma ya da yüksek hasar alma riski barındırıyorsa, yapı riskli olarak kabul edilir. Riskli yapılar bir an önce sağlam ve güvenilir şekilde inşa edilmelidir.

Evini müteahhite vermek isteyenler için sağlam ve güvenilir fırsat. İdealist Yapı Yeşilköy ve çevresinde evini müteahhite vermek isteyenler için hazır.

Doğal afetlerden korunmak, geniş, ferah ve modern evlerde yaşamak isteyenler için yeniden yapılanma hareketi kentsel dönüşümde sizde yerinizi alın.

Yeşilköy inşaat firmaları arasında sağlam güvenilir prestij kazandık. Şimdi sizlerle birlikte değerlendiriyoruz; evinizi bizimle güzelleştirin.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞVURU FORMU
KONUT BİLGİLERİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞVURU FORMU
KONUT BİLGİLERİ

Kentsel Dönüşüm Süreci

İdealist Yapı binanızın yenilenmesinde Kentsel Dönüşüm sürecinizi en iyi şekilde yönetir.

Riskli yapı tespiti için lisanslandırılmış kuruluşlar, yapıların ekonomik ömrünü doldurmuş, yıkılma ya da ağır hasar görme gibi afet riskleri taşıyıp taşımadığı hakkında bir değerlendirme yapar.

Bu değerlendirme sonucunda da bir rapor düzenlenir. Raporun bir örneği, tespiti yapan idare veya kuruluş tarafından yapının bağlı bulunduğu Bakanlık birimine gönderilir.

İlerleyen süreçlerde riskli yapı tespiti, itiraz edilmemesi veya itirazın reddedilmesi sonucu idari açıdan kesinleşir ve riskli yapı yıktırılır. Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine, malik olmasalar dahi kiracı ya da sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda iş yeri bulunanlara geçici konut, iş yeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilir.

Yıkıma başlanmadan önce, riskli yapıların maliklerine altmış günden az olmamak üzere süre verilir. Bu süre içinde yapı, malik tarafından yıktırılmadığı takdirde idari makamlarca yıktırılacağı belirtilir ve tekrar süre verilerek tebligatta bulunulur.