logo
Kent yaşamının dar ve zorlu alanlarını rahat, nefes alınan projeler ile değerli insanlarımız için yaşanır kılar.
Konut, otel, alışveriş merkezi ve yaşamın her karesinde yer alan mekanları tasarlıyor ve üretiyoruz.

Kentsel Dönüşüm İçin Başvurabilirsiniz

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞVURU FORMU
KONUT BİLGİLERİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM BİLGİLENDİRME

Afet riskli yapıların yenilenmesinde hakkında kanuna bağlı olarak, afet riski barındıran alanlar tespit edilir ve yaşanabilir hale getirilir.

Ülkenin dört bir yanındaki şehir ve köylerde bulunan, yıkıma riskine sahip yapıların devletin temin ettiği yapım kredisi, kira desteği, belediye harç ve vergi avantajlarından da faydalanarak yeniden inşa edilmesini öngörür.

Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilen riskli alanla beraber, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği rezerv yapı alanını ifade eder.

Bakanlıktan alınmış ruhsatı olan risk tespit kuruluşları, bir yapının riskli olup olmadığının tespitini yapar. Bu konuyla ilgili yönetmelik 6.03.2007 tarihli, 26454 sayılı Resmi Gazete’de neşredilmiştir.

Yönetmelik, yapının ekonomik ömrü sona ermişse veya depremde yıkılma ya da yüksek hasar alma riski barındırıyorsa, yapı riskli olarak kabul edilir.

Bakanlar Kurulu Kararıyla rezerv ya da uygulama alanı kabul edilen alanlardaki yapılar riskli olarak değerlendirilir.

Mal sahipleri müracaat etmediği takdirde Bakanlık ya da Belediye risk tespitini gerçekleştirir.

Kentsel Dönüşüm Mevzuatı

Kentsel Dönüşüm için mevzuat bildirgesi hakkında detaylı bilgi için hemen tıklayın ve okuyun.

Afete dayanıklı yeni binalarda oturmak için sağlam ve modern yapılarımızı inceleyin.

Kentsel dönüşüm için atacağınız adımlarda, süreçlerde ve sorunlar da bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Güvenilir

Gerçekleştirilen projelerde, kaliteyi zamanında ve belirlenen değerde sunmak.

Sağlam

Kalite Yönetim Sistemi standardının tüm şartlarına uymak ve sistemi sürekli geliştirmek.

Disiplinli

Mühendislik disiplinlerinden ödün vermeden çalışmak

Dürüst

Yasal mevzuat ve müşteri şartnamelerine uymak