logo
Kent yaşamının dar ve zorlu alanlarını rahat, nefes alınan projeler ile değerli insanlarımız için yaşanır kılar.
Konut, otel, alışveriş merkezi ve yaşamın her karesinde yer alan mekanları tasarlıyor ve üretiyoruz.

SÖZLEŞME YETKİ BELGE GRUBU (KARNET SINIFI) NASIL BELİRLENİR?

Tek sözleşme ve/veya yapı ruhsatına dayalı iş deneyiminin değerlendirilmesinde, başvuru tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde alınan iş deneyim belgeleri, iş deneyim belgelerinin azami miktarının iki katı veya başvuru tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde tamamlanan işlerin daha büyük bir sonucunu verir. İş tecrübesi miktarı, işin maliyetinin toplamı alınarak belirlenir.

Tahsilat işleminde, son on beş yıldaki en büyük işin iş deneyim tutarının üç katından fazlası dikkate alınmaz. (YMSKTHY 16/2)

İş deneyimini belgelemek için mezuniyet belgeleri sunulur; Mezun olduktan sonra geçen sürenin hesaplanmasında artış yapılmaz. (YMSKTHY 16/2)

Belge grubunun geçerlilik süresi, iş deneyim belgelerinin geçerlilik süresi kadar olmak üzere üç yıldan az beş yıldan fazla olamaz. (YMSKTHY 19/1)

İçinde özel sektör için yapılan işlerde iş tecrübesi miktarının belirlenmesi; Diğer belgelerin de bu tutarı teyit etmesi kaydıyla, iş sözleşmesinde yazılı bedeli geçmeyecek şekilde fiilen yapılan iş miktarı dikkate alınır. (YİİUY 46/4)

GRUP MÜTEAHHİTLİK BELGESİ NEDİR? KİMİN İÇİN?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müteahhitleri teknik ve mali yeterliliğe göre A’dan H’ye sınıflandırmıştır.

Firmalar sınıflarına göre projelere başlar ve projeleri sınıflarına göre yönetir.

A Sınıfı müteahhitler her alanda ve büyüklükte iş yapabilirler.

Sınıflandırmalar şirketlerin son 3 yıla ait bilançoları incelenerek yapılır.

YÜKLENİCİ YETKİ BELGESİ KULLANIMI

Şirketler tarafından kişisel iş deneyiminin kullanılması

İş deneyim belgesi sahibi, en az bir yıl süreyle bir tüzel kişinin yarısından fazlasına sahipse ve ilzama yetkili ise, belge o tüzel kişi tarafından kullanılabilir. Ancak bu statünün belge grubu geçerlilik süresinin sonuna kadar korunması gerekmektedir. (YİİUY 47/6, YMSKTHY 13/e)

İş tecrübesini gösteren belgeler, kullanılan yetki belgesi numarasının belge grubunun geçerlilik süresi sonuna kadar başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından kullanılamaz. (YMSKTHY 13/d)

İDEALİST YAPI A GRUP TAAHHÜT BELGESİ

İdealist Yapı A grubu müteahhitlik sınıfındadır.

Yaptığımız projelerde her zaman güvenli ve sağlam yapılar inşa etmeyi hedefliyoruz ve bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz.

İdealist Yapı 350 milyon TL’nin üzerinde iş bitirmeye sahip onde gelen inşaat firmalarındandır. A sınıfı müteahhitlik firmaları son 15 yılda tek bir sözleşmede 90 milyon TL’lik iş yapmış olmalıdır.

İdealist yapı, istediği metrekarelerde iş yapma hakkına sahip A grubu müteahhitlik firması tüm projelerini titizlikle sürdürmektedir.

Güvenilir

Gerçekleştirilen projelerde, kaliteyi zamanında ve belirlenen değerde sunmak.

Sağlam

Kalite Yönetim Sistemi standardının tüm şartlarına uymak ve sistemi sürekli geliştirmek.

Disiplinli

Mühendislik disiplinlerinden ödün vermeden çalışmak

Dürüst

Yasal mevzuat ve müşteri şartnamelerine uymak